Istanbulska konvencija...

... je skraćeni naziv za Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Opširnije

Rodna ideologija...

... evo kako je započela u svijetu i što je donijela u zemljama koje su je uvele u zakone, dječje vrtiće i škole...

Opširnije

Neprihvatljivo u Istanbulskoj konvenciji...

... pod krinkom zaštite žena od nasilja uvodi neznanstvenu i opasnu rodnu ideologiju u zakonodavstvo, obrazovanje i medije.

Opširnije

Građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj

.. zalaže se za zaštitu žena i osuđuje svako nasilje, ali se protivi ratifikaciji Istanbulske konvencije.

Opširnije

EMISIJE, KNJIGE, FILMOVI I ČLANCI O RODNOJ IDEOLOGIJI:


VIJESTI