Izjava o privatnosti

Osobni podaci prikupljeni u peticiji na ovoj mrežnoj stranici koristit će isključivo građanska inicijativa, a trećim osobama odnosno javnosti će biti predstavljen samo ukupni broj skupljenih potpisa.